Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

azazel
14:15
7742 0cf6
azazel
14:14
2772 664c
which is ....???
Reposted fromrubinek rubinek viacelmaifrumos celmaifrumos
azazel
14:13
3398 bea9 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
azazel
14:13
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa vialaparisienne laparisienne
azazel
14:13
8716 b85d
azazel
14:12
4533 e279 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou vialaparisienne laparisienne
azazel
14:12
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
azazel
13:48
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
azazel
13:47
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viapurplecarbonate purplecarbonate
azazel
13:42

“Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.”

— -Sigmund Freud-
Reposted fromveta veta viaNataly Nataly
azazel
13:41
9109 020d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:41
0313 3180 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:39
5387 aab4
Reposted fromnyaako nyaako viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:39
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:39
1732 56fb
Reposted fromwyczes wyczes viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:39
Wszyscy w taki czy inny sposób płacimy za miłość.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:38
5551 bb1d
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:37
Kiedy smutek jest zbyt wielki ciało się wyłącza.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
azazel
13:37
1138 5f96
Reposted fromirmelin irmelin viapchamtensyf pchamtensyf
azazel
13:37
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viaescape-artist escape-artist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl