Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

azazel
19:58
by Yuri Hill
Reposted fromcorvax corvax viaMartwa13 Martwa13
azazel
19:58
5780 3ce3
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
azazel
19:58
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaMartwa13 Martwa13
azazel
19:58
1169 4270 500
Reposted fromcorvax corvax viaMartwa13 Martwa13
azazel
19:57
1179 01b5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
19:57
5540 caf9 500
azazel
19:56
0946 6526 500
Reposted fromillWind illWind vialaparisienne laparisienne
19:56
7100 f06d 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaparisienne laparisienne
azazel
19:56
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou vialaparisienne laparisienne
azazel
19:55
8752 2167 500
azazel
19:55

Kiedy myślisz, że to już koniec, pojawia się nadzieja. Kiedy nadzieję już masz, pojawia się koniec.

 

— true
Reposted fromchocoway chocoway vialaparisienne laparisienne
azazel
19:54
Reposted fromFlau Flau viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
19:54
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamodalna modalna
azazel
19:53
Reposted fromFlau Flau viamodalna modalna
azazel
19:53
azazel
19:53
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

October 27 2019

azazel
09:26
3510 28ae
Charles Bukowski
azazel
09:22
8179 212d 500
Reposted frombearded bearded viadarthsadic darthsadic
azazel
09:15
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

October 23 2019

azazel
13:09
1062 939d
Reposted fromscorpix scorpix vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...