Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

azazel
16:56
8946 1546 500
022 Grotto
Reposted fromnakurwiaj nakurwiaj viaMartwa13 Martwa13
azazel
16:55
9756 de94 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viamodalna modalna
azazel
16:53
azazel
16:53
azazel
16:52
azazel
16:52
9213 a935 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
azazel
16:51
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahesiamela hesiamela
16:48
8597 e429 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabanshe banshe
azazel
16:48
5685 4e35 500
Reposted fromhagall hagall viabanshe banshe
azazel
16:47
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
azazel
15:58
0746 ebd8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
15:53
azazel
14:32
5685 4e35 500
Reposted fromhagall hagall viadancingwithaghost dancingwithaghost
azazel
14:32
azazel
14:32
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
azazel
14:19
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
azazel
14:19
azazel
14:16
Nie, ja nie uciekam od ludzi. Ja tylko przestałem za nimi gonić. Po prostu. 
Reposted fromnutt nutt viapchamtensyf pchamtensyf
azazel
14:16
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viaRudeGirl RudeGirl
azazel
14:15
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl