Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

azazel
10:25
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viapersona-non-grata persona-non-grata
azazel
10:25
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 viapersona-non-grata persona-non-grata
10:25
0112 e7dc
10:25
7501 82aa 500
azazel
10:24
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
azazel
10:23
azazel
10:23
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viagdziejestola gdziejestola
azazel
10:23
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viagdziejestola gdziejestola
azazel
10:23
Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi
Stoję sam na końcu świata.
— Quebonafide-Między słowami
Reposted fromlovvie lovvie viapersona-non-grata persona-non-grata
azazel
10:23
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
azazel
10:22
Myślę. 
I trochę się uśmiecham.
Trochę się boję.
— Chiara Gamberale – Przez 10 minut
Reposted fromavooid avooid viapersona-non-grata persona-non-grata
azazel
10:22
“Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.”
— H. Jackson Brown
azazel
10:22
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapersona-non-grata persona-non-grata
10:22
azazel
10:22
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
azazel
10:22
Ludzie tak bardzo zakochują się w swoim bólu, że nie potrafią z niego zrezygnować. Ani z historii, które opowiadają. Sami zastawiamy na siebie pułapkę.
— "Opętani" Ch. Palahniuk
Reposted fromjethra jethra viagdziejestola gdziejestola
azazel
10:22
azazel
10:22
4495 8a88 500
Reposted fromstylte stylte viagdziejestola gdziejestola
azazel
10:21
the museum of tears
azazel
10:21
1136 ce61 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl