Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

azazel
10:07
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
azazel
10:07
...Człowiek wszystko przetrwa,  nigdy nie zapomni, zawsze pozostanie ból ukryty na dnie serca, ale człowiek przetrwa wszystko...
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viaazathiana azathiana
azazel
10:06
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viamesoute mesoute
azazel
10:04
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute vianaturalginger naturalginger
azazel
10:04
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
azazel
10:04
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.

— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"

— nadal chcę...
azazel
10:03
2903 a02f
Reposted fromaletodelio aletodelio
azazel
10:02
Który to już raz? Który to już tydzień? Który kryzys? Który to już definitywny koniec?
— Łona i Webber "Ostatnia prosta"
azazel
10:00
Kiedy siedzi się samemu po nocach nie mogąc spać, myśli się najwięcej i najintensywniej. Wtedy człowiek zdaje sobie sprawę jak chujowo jest w jego życiu... Kiedy tęsknisz za jedną osobą, pragniesz drugiej, a z trzecią jesteś... Wszystko układa się nie tak, zbyt wiele mamy niechcianego i za mało posiadamy, tego co tak naprawdę daje nam szczęście, żyjemy zasadą, by zapychać się tym co jest pod ręką, bo to czego chcemy jest poza naszym zasięgiem, a w głowie siedzi nam nadal wczorajszy obiad. Wypowiadamy "kocham Cię" nie kochając, "nienawidzę Cię" tęskniąc i milczymy patrząc na szczęście, czy może być gorzej? Oczywiście, że może. Zawsze jest gdy tylko podnoszę się z łóżka...  
— seaweed.soup.io
Reposted frommesoute mesoute vialaparisienne laparisienne
azazel
09:57
Once upon a time I was falling in love, now I'm only falling apart.
— Bonnie Tyler
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaRudeGirl RudeGirl
azazel
09:57
azazel
09:56
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax viahormeza hormeza
azazel
09:55
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaP4RIAS P4RIAS
azazel
09:55
9218 1e31
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viaP4RIAS P4RIAS
azazel
09:55

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaP4RIAS P4RIAS
azazel
09:55
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaP4RIAS P4RIAS
azazel
09:55
3617 2014
Reposted fromoiv13 oiv13
azazel
09:55
3625 bb32
Reposted fromoiv13 oiv13
azazel
09:55
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaMigotliwa Migotliwa
azazel
09:54
3668 164e
Reposted fromalternativestyle alternativestyle via58894 58894
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl