Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

azazel
08:48
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
azazel
08:48
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło
— William Faulkner
Reposted fromswojszlak swojszlak vianaturalginger naturalginger
azazel
08:48
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
azazel
08:47
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk

July 10 2017

19:19
azazel
19:14

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
azazel
19:13
9700 9278
azazel
19:13
JAK MAM Z TYM DALEJ ŻYĆ
Reposted fromrawwwr rawwwr viapersona-non-grata persona-non-grata
19:12
azazel
19:12
Azylem rozczarowanych jest wyobraźnia. Póki nic nie jest pewne, paradoksalnie wiem, na czym stoję - natomiast gdy tylko coś zaczyna się materializować, wpadam w panikę; bo oto nagle muszę zmierzyć się z czymś, z czym nigdy nie miałam do czynienia, i w efekcie narasta we mnie niepokój i chęć ucieczki.
azazel
19:12
4810 60e3
Reposted fromShini Shini viapersona-non-grata persona-non-grata
azazel
19:07
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
azazel
19:07
azazel
19:07
9452 24ee
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory vialaparisienne laparisienne
azazel
19:07
2872 36cc
Reposted fromshepard shepard vialaparisienne laparisienne
azazel
19:06
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
azazel
19:03


Na początku

Na początku nic nie było, 
Tylko przestrzeń ciemna, pusta; 
Wtem jej czarne błysły oczy 
I różowe, świeże usta. 

Od jej spojrzeń, od rumieńca 
Zajaśniała świateł zorza, 
A gdy pierwsze rzekła słowo, 
Ziemia wyszła z głębi morza. 

Gdy przebiegła ziemię wzrokiem, 
Śląc jej uśmiech, rój skrzydlaty 
Wzleciał ptaków i motyli, 
A spod ziemi wyszły kwiaty. 

Lecz nie istniał jeszcze człowiek, 
Tylko martwa gliny bryła; 
Aż nareszcie swym płomiennym 
Pocałunkiem - mnie stworzyła. 

I zbudziłem się do życia 
W cudowności jasnym kraju, 
Lecz mnie również, tak jak innych, 
Wypędzono z tego raju. 


- Adam Asnyk
Reposted fromKinKac KinKac
19:02
azazel
19:02
3820 87d7
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaKinKac KinKac
19:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl