Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

azazel
14:29

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamodalna modalna
azazel
14:28
Jestem twoją klątwą i przekleństwem
Niedokończoną przyjemnością
Przegryzioną wargą do krwi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamodalna modalna
azazel
14:28
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viamodalna modalna
azazel
14:28
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viamodalna modalna
azazel
14:28
Każdy ma takiego demona, na jakiego zasłużył.
— Jerzy Pilch
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viamodalna modalna
azazel
14:27
Dlaczego TY się nie uśmiechasz?
Reposted frommodalna modalna
azazel
14:26
Czy można być tak przepełnionym uczuciami, że aż nie czuć nic?
azazel
14:26
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viamodalna modalna
azazel
14:25
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viamodalna modalna
azazel
14:25
– Tak więc zostaliście bez pociechy duchowej?
– Jest wódka.
— a.sapkowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamodalna modalna
azazel
14:24
Mam ochotę zniknąć na kilka dni i pokazać ci, że wcale nie jestem na stałe.
— sytuacja.
Reposted fromcappucinoo cappucinoo viamodalna modalna
azazel
14:24
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viamodalna modalna
azazel
14:24
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
Reposted fromdifferent-love different-love viamodalna modalna
14:24
Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie
14:23
azazel
14:23
Reposted fromFlau Flau viamodalna modalna
azazel
14:23
azazel
14:23
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viamodalna modalna
azazel
14:23
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
azazel
14:23
Reposted fromFlau Flau viamodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl