Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

azazel
21:10
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
azazel
21:08
1582 a91b
azazel
21:07

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
azazel
21:07
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
azazel
21:07
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
azazel
21:07
Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem - śmierć, to bym pojechał do Ciebie. To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno - z całym idiotyzmem i kabotynizmem - najwięcej Cię kochał. W końcu przyjdzie taka noc. kiedy prześpisz się z innym. Ja Ci się nigdy nie podobałem, ale to inna sprawa. Mnie lepiej być pijanym, niż myśleć, że ta chwila w końcu przyjdzie. Ale jeszcze nie rób nic ostatecznego. Jesteś taka młoda. Masz jeszcze czas. Każdy chce być szczęśliwy. Ja chciałem być szczęśliwszy od innych. Ale Bóg mnie ukarał. Balem się o Ciebie. Wiesz czego się bałem. Ale dzisiaj, to wszystko co nas dzieliło, nie wydaje się tak ważne.
— LIST MARKA HŁASKI DO AGNIESZKI OSIECKIEJ
azazel
21:06
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
azazel
21:06
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne
21:05
2469 0b21
azazel
21:05
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
azazel
21:05
2436 c579 500
Jarosław Borszewicz - "Mroki"
azazel
21:04
Byłoby miło, gdyby było.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith vialaparisienne laparisienne
azazel
21:04
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita vialaparisienne laparisienne
azazel
21:03
6352 6252
Reposted fromnumbereight numbereight vialaparisienne laparisienne
azazel
21:03
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viamsofall msofall
azazel
21:03
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface vialaparisienne laparisienne
21:03
azazel
21:03
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
21:02
8702 6d5b 500
azazel
21:02
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl