Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

09:44
2453 4a3a 500
Reposted fromshitsuri shitsuri

June 15 2017

azazel
21:19
Pewnego dnia

wyjdę z domu o świcie,

tak cicho,

że nawet się nie zbudzicie,

I pójdę,

i będę wędrować po świecie,

i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Wawiłow Danuta "Wędrówka"
Reposted frommonstrum monstrum viagdziejestola gdziejestola
azazel
21:18
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
azazel
21:18
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi vialaparisienne laparisienne
azazel
21:16
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent vialaparisienne laparisienne
21:15
5117 d59c
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viahormeza hormeza
azazel
21:15
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viahormeza hormeza
azazel
21:14
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viahormeza hormeza
azazel
21:14
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahormeza hormeza
azazel
21:14
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viahormeza hormeza
azazel
21:12
8116 26b8
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahormeza hormeza
21:12
21:12
3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe viahormeza hormeza
azazel
21:12
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viahormeza hormeza
azazel
21:11
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaadlerek12 adlerek12
azazel
21:10
"Zupa" jest dla mnie tym, co nieosiągalne; marzeniami; tym, co mnie inspiruje, co uwielbiam; co robię; czym chcę się podzielić;  przemyśleniami, z którymi się zgadzam; wspomnieniami; swego rodzaju pamiętnikiem. Lubię tu być, bo daje mi ukojenie.
Reposted fromkmj kmj viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
21:10
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
azazel
21:10
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
21:10
Wyjedziesz i znów zostanę sam.
— Ostatni wieczór w Hannoverze
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
21:10
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viaKwiatyKawaPapierosy KwiatyKawaPapierosy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl