Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

azazel
21:02
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
azazel
21:02
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost vialaparisienne laparisienne
21:02
5122 9c34
21:01
azazel
21:01
1791 6058 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vialaparisienne laparisienne
21:01
2413 4b7b 500
azazel
21:01
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens vialaparisienne laparisienne
azazel
21:01
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay vialaparisienne laparisienne
azazel
21:01
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Reposted fromnonecares nonecares vialaparisienne laparisienne
azazel
21:00
7205 a633 500
Reposted fromkabu kabu vialaparisienne laparisienne
azazel
21:00

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
azazel
21:00
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis vialaparisienne laparisienne
azazel
20:59
8828 7c0b
azazel
20:59
20:59
azazel
20:59
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte vialaparisienne laparisienne
azazel
20:58
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
azazel
20:58
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
azazel
20:58
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
20:58
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl