Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

azazel
11:15
azazel
11:15
azazel
11:14
azazel
11:14
azazel
11:13
11:13
4481 31d7
Reposted fromohleonine ohleonine viaeternia eternia
azazel
11:12
azazel
11:12
azazel
11:11
6966 8e45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeternia eternia
11:11
5690 6248
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaeternia eternia
azazel
11:10
8795 192d 500
Reposted fromyouweresoscared youweresoscared viaeternia eternia
azazel
11:08
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viaeternia eternia
azazel
11:08


Nie myśl o mnie źle. Ja po prostu za dużo straciłam.
— Dlatego jestem taka.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaeternia eternia
azazel
11:08
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeternia eternia
azazel
11:08
9120 85cb
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach viaeternia eternia
azazel
11:07
azazel
11:07
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaeternia eternia
azazel
11:07
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaeternia eternia
azazel
11:06
Gdybym miała więcej odwagi i mniej mózgu, to bym to zrobiła.
— Balet
Reposted fromcytatybaleta cytatybaleta viaeternia eternia
azazel
11:06
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść.
Reposted frompierdolony pierdolony viaeternia eternia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl