Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

azazel
23:34
Przepraszam kochanie. Nie rozumiałem.
— Dagan Gari'n Cel
Reposted byfreedomloverkanadyjskazimapolskijazzmiscauliflowerpartyhardorgtfoniskowostrangemefxckyox
azazel
04:56
5396 e051

March 18 2018

azazel
14:29
7175 42b2
azazel
14:27
Pewnego dnia być może pocałujesz mężczyznę, bez którego nie będziesz mogła oddychać i odkryjesz, że oddychanie jest przereklamowane.
— Karen Marie Moning - "Krwawe szaleństwo"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhatever18 whatever18
azazel
14:24
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawhatever18 whatever18
azazel
14:24
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawhatever18 whatever18
14:24
azazel
14:24
Istnieją myśli, których kurwa nie zniesiesz.
— ♥Rover
Reposted frommefir mefir viamesoute mesoute
azazel
14:22
Gdyby bóg rzeczywiście istniał, jak wytłumaczyłby się z tego wszystkiego?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamesoute mesoute
azazel
14:22
Gdyby bóg rzeczywiście istniał, jak wytłumaczyłby się z tego wszystkiego?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamesoute mesoute
14:22

Coraz gorzej z moją psychiką,więc przygotuj się na wiadomość o tym ,że mnie już tu nie ma.

Reposted fromkostuchna kostuchna viamesoute mesoute
14:22

Coraz gorzej z moją psychiką,więc przygotuj się na wiadomość o tym ,że mnie już tu nie ma.

Reposted fromkostuchna kostuchna viamesoute mesoute
14:22

Coraz gorzej z moją psychiką,więc przygotuj się na wiadomość o tym ,że mnie już tu nie ma.

Reposted fromkostuchna kostuchna viamesoute mesoute
azazel
14:21
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viaseverak severak
azazel
14:21
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viaseverak severak
azazel
14:21
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viaseverak severak
azazel
14:17
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMartwa13 Martwa13
azazel
14:16
4716 2c31
don't do drugs, kids.
Reposted fromstonerr stonerr viadrugs drugs
azazel
14:16
Płaczę częściej, niż myślisz.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa vianaturalginger naturalginger
azazel
14:16
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl