Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

azazel
14:48
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaskonam skonam
14:48

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

Reposted frommakswilczur makswilczur viaskonam skonam
14:47
3287 2d6f
Reposted fromirmelin irmelin viaskonam skonam
azazel
14:46
3121 6ba1
Reposted fromskonam skonam

July 19 2017

azazel
14:16
0432 dfa0
Reposted fromoiv13 oiv13 viahormeza hormeza
azazel
14:15
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahormeza hormeza
azazel
14:14
Uciekam przed sobą i przed samotnością
— Quebonafide - Paulo Coelho
Reposted fromSalute Salute viahormeza hormeza
azazel
14:14
9755 b9c8
Reposted fromdarkanes darkanes viahormeza hormeza
azazel
14:12
9491 0ec3
Reposted fromnataliablus nataliablus viahormeza hormeza
14:12
5107 1fb1
Reposted fromunco unco viahormeza hormeza
azazel
14:12
Reposted fromweightless weightless viahormeza hormeza
azazel
14:12
azazel
14:11
azazel
14:10
4101 0d37
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawithoutfun withoutfun
14:09
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadwatancora dwatancora
azazel
14:08
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayveee yveee
14:06
14:06
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viaPicki91 Picki91
14:05
8840 b661 500

Amazing Photography by Juuso Hämäläinen

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaPicki91 Picki91
azazel
14:05
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl