Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

azazel
13:50
4973 b0d4 500
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viazzuuoo zzuuoo
azazel
13:50
4990 0563 500
azazel
13:50
Senja, Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaawakened awakened
azazel
13:50
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaawakened awakened
azazel
13:49
lepsze nic niż ja
Reposted fromdjLangley djLangley
azazel
13:45
5014 e516 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
azazel
13:45
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
azazel
13:43
azazel
13:42
5624 19cf
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
azazel
13:40
nie radzę sobie
Reposted fromdjLangley djLangley
azazel
13:39
5875 55b3
Reposted fromrubinek rubinek viapsychedelix psychedelix
azazel
13:05
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
azazel
13:03
Przepraszam, że kiedykolwiek Ci się przydarzyłam 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
azazel
13:03
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
azazel
12:59
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viasydk sydk
azazel
12:58
7898 012f
Reposted fromGIFer GIFer viapsychedelix psychedelix
azazel
12:58
7885 c594 500
Reposted fromGIFer GIFer viapsychedelix psychedelix
azazel
12:43
7350 1b3b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viahormeza hormeza
azazel
12:42
5911 50e7 500
Reposted fromscorpix scorpix viaMartwa13 Martwa13
azazel
12:42
6500 bdad
Reposted fromnyaako nyaako viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl