Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

10:55
0354 3058
azazel
10:55
5793 195a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagdziejestola gdziejestola
10:55
azazel
10:55
7577 f251 500
What If (2013)
azazel
10:55
Reposted fromsowaaa sowaaa viawezuwia wezuwia
azazel
10:55
azazel
10:54
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viapersona-non-grata persona-non-grata
azazel
10:54
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
10:45
azazel
10:45
azazel
10:45
azazel
10:44
2138 5c2d
azazel
10:44
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
azazel
10:43
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
azazel
10:43
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
azazel
10:43
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
azazel
10:37
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
azazel
10:37
10:35
0307 c10b
Reposted frommakswilczur makswilczur viamodalna modalna
azazel
10:35
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl