Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

azazel
20:11
Kiedy w końcu będę dla kogoś numerem jeden? 
— nie wciąż numerem dwa.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadunkellicht dunkellicht
azazel
20:07
9825 6a99 500
Reposted fromsober sober viaseverak severak
azazel
20:07
8552 ef6a 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaseverak severak
azazel
20:06
9286 ad5d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viadrugs drugs
azazel
20:06
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson vialaparisienne laparisienne
azazel
20:05
19:44
9131 f36c
Reposted frominspired inspired viaTheEvexe TheEvexe
azazel
19:44
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
azazel
19:31
3011 7f50
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viadunkellicht dunkellicht
azazel
19:25
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaRudeGirl RudeGirl
azazel
19:24
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viaRudeGirl RudeGirl
azazel
19:24
5845 6688 500
Reposted fromRowena Rowena viaRudeGirl RudeGirl
azazel
19:10
5839 f783 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
azazel
19:10
9700 7d7d 500
Reposted fromloveproof loveproof vialaparisienne laparisienne
azazel
19:10
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vialaparisienne laparisienne
18:55
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viaPicki91 Picki91
azazel
18:55
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaPicki91 Picki91
azazel
18:55
9576 724e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
azazel
18:55
jesteś cienką granicą między wiarą, a ślepym oczekiwaniem
— list do mojego przyszłego kochanka
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPicki91 Picki91
azazel
18:55
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl