Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

azazel
00:06

August 21 2017

azazel
09:30
azazel
09:29
azazel
09:29
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacaramina caramina
azazel
09:28
azazel
09:28
0393 51f9
Reposted fromdelain delain vianaturalginger naturalginger
09:28
8266 02ab
Reposted fromerial erial vianaturalginger naturalginger
azazel
09:27
6922 c4d1 500
Reposted from0 0 vianaturalginger naturalginger
azazel
09:27
7700 cb55 500
Reposted fromInnominate Innominate vianaturalginger naturalginger
azazel
09:27
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
azazel
09:27
2728 65a0
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
azazel
09:27
-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem vianaturalginger naturalginger
azazel
09:27
7927 088f
Reposted fromoiv13 oiv13
azazel
09:27
azazel
09:27
0508 0fba
azazel
09:27
1473 e257 500
Reposted fromh00t h00t viadancingwithaghost dancingwithaghost
azazel
09:26
6285 81ef 500
azazel
09:26

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
09:26
azazel
09:26
2395 41de 500
Reposted fromfor-witches for-witches viaNajada Najada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl