Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

azazel
20:27
1169 4270 500
Reposted fromcorvax corvax viahormeza hormeza
azazel
20:26
To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.
— Miguel de Cervantes
azazel
20:26
1062 7bdb 500
Ja, Olga Hepnarova 4
azazel
20:25
Reposted fromDennkost Dennkost viacelmaifrumos celmaifrumos
azazel
20:25
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viamodalna modalna
azazel
20:23
1578 e646
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
azazel
20:23
1432 667e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
azazel
20:23
1190 8e90 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
azazel
20:22
7300 6c9b 500
Chiara Bautista
Reposted fromNajada Najada viahormeza hormeza
20:21
1669 6b5a
Reposted frommartinini martinini viapchamtensyf pchamtensyf
azazel
20:20
Czy tylko ja mam na tym świecie syndrom niedokochania?
— Liski po nocach
azazel
20:20
Chciałabym zniknąć. Wstrętne myśli nie dają spać.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
20:20
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością. 
— Eduardo Galeano
Reposted fromlovvie lovvie viamodalna modalna
azazel
20:19
8237 b1bb 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister viamalaami malaami
azazel
20:19
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromlovvie lovvie viamalaami malaami
azazel
20:18
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viamalaami malaami
azazel
20:02
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viapchamtensyf pchamtensyf
azazel
20:00
azazel
19:58
5501 90e2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
azazel
19:58
5710 864c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl