Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

azazel
18:35
9592 e851
18:34
1318 795d
azazel
18:33
2020 c45d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
18:32
1416 b956
Reposted fromrenirene renirene viapassionative passionative
azazel
18:32
1416 b956
Reposted fromrenirene renirene viapassionative passionative
azazel
18:32
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viapassionative passionative
azazel
18:31
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
azazel
18:30
azazel
18:29
1356 224f
azazel
18:29
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
azazel
18:28

Ale potem przypominam sobie, że miłość nie zawsze jest piękna. Czasami zamiast radości, uśmiechu i trzepotu motylich skrzydeł w brzuchu towarzyszą jej ból, łzy i odgłos pękającego serca.

— Martyna Senator - "Z popiołów"
azazel
18:26
azazel
18:25
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
azazel
18:24
Nobody said it was easy
No one ever said it would be so hard
I'm going back to the start
— coldplay, ''the scientist''
Reposted fromvaka vaka viadancingwithaghost dancingwithaghost
azazel
18:23
1307 416b
azazel
18:23
Otóż, jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland
azazel
18:23
azazel
18:21
18:21
7130 7250
azazel
18:21


Stranger
Reposted frombootlegs bootlegs viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl