Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

azazel
05:14

May 20 2017

azazel
23:54
Nie ma nic.
Reposted bygoldenowl goldenowl
azazel
23:50
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
azazel
23:50
1203 7d34
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
azazel
23:50
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viagdziejestola gdziejestola
azazel
23:50
8340 9622 500
azazel
23:50
hang my head, drown my fear till you all just disappear
— black hole sun
Reposted fromkentoquer kentoquer
azazel
23:48
2113 ba9c
azazel
23:48
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
azazel
23:47
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
23:47
I jakby nam było mało rzeczywistych klęsk i cierpień - dobijemy się słowami.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnaturalginger naturalginger
azazel
23:47
Czasami, niektórych trzeba sobie odpuścić. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy.
— !
Reposted fromDontKillMe DontKillMe vianaturalginger naturalginger
azazel
23:47
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife vianaturalginger naturalginger
azazel
23:46
Lada chwila zniknę Może zauważysz Może się zdziwisz co poszło źle Niczego nie wybieram Po prostu nie mam już sił dłużej walczyć.
— Gayle Forman
Reposted fromnaturalginger naturalginger
azazel
23:46
Nie mów, że mam przed sobą całe życie
i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej.
Reposted fromoiv13 oiv13 vianaturalginger naturalginger
azazel
23:46
azazel
23:46
azazel
23:45
7970 125c
azazel
23:45
wszystko już było, oprócz nas...
— Jakub Żulczyk
azazel
23:45
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl